ПП "ЗахідВторРесурси" - виготовлення обладнаня для переробки та сортування втор сировини: мукулатури, пластмаси, склобою, поліетилену. Заготівля та реалізація вторсировини. Обладнання для виробництва цегли та будматеріалів. Реалізація гіперпресованої лицювальної цегли.Комплексне управління відходами

Комплексне управління відходами (КУВ) (Integrated Waste Management) починається із зміни погляду на те, чим є побутові відходи. Концепція з'явилася в результаті усвідомлення складності процесу поводження з відходами. Немає і не може бути технології, яка допомогла б одночасно позбутися від всіх ТПВ хоча б тому, що їхній склад надзвичайно різноманітний.

Відомому експерту з проблеми відходів Полу Коннетту належить коротке афористичне формулювання, що виражає цей новий погляд: «Сміття – це не речовина, а мистецтво – мистецтво змішувати разом різні корисні речі і предмети, тим самим визначаючи їм місце на звалищі». Змішуючи різні корисні предмети з некорисними – продовжує Коннетт – токсичні з безпечними, горючі з негорючими, ми не повинні дивуватися, що отримана суміш некорисна, токсична і погано горить. Ця суміш, що називається побутовими відходами, буде небезпечна для людей і навколишнього середовища, потрапивши як в сміттєспалювач, так і на звалище або сміттєпереробний завод. Традиційні підходи до проблеми ТПВ орієнтувалися на зменшення небезпечного впливу на навколишнє середовище шляхом ізоляції звалища від ґрунтових вод, очищення викидів сміттєспалювального заводу і т.д. Нетрадиційний погляд на проблему, коротко кажучи, полягає в тому, що набагато простіше контролювати те, що попадає на звалище, ніж те, що попадає із звалища в навколишнє середовище. Основа концепції КУВ полягає в тому, що побутові відходи складаються з різних компонент, які не повинні в ідеалі змішуватися між собою, а повинні утилізуватися окремо один від одного найекономічнішими і екологічно прийнятними способами.

Принципи комплексного управління відходами:
1) ТПВ складаються з різних компонент, до яких повинні застосовуватися різні підходи.
2) Комбінація технологій і заходів, включаючи скорочення кількості відходів, повторну переробку і компостування, захоронення на полігонах і сміттєспалювання – повинна використовуватися для утилізації тих або інших специфічних компонент ТПВ. Всі технології і заходи розробляються в комплексі, доповнюючи одна одну.
3) Муніципальна система утилізації ТПВ повинна розроблятися з урахуванням конкретних місцевих проблем і базуватися на місцевих ресурсах. Місцевий досвід з утилізації ТПВ повинен поступово отримуватися за допомогою розробки і здійснення невеликих програм.
4) Комплексний підхід до переробки відходів базується на стратегічному довготривалому плануванні, забезпечує гнучкість, необхідну для того, щоб бути здатним пристосовуватися до майбутніх змін у складі і кількості ТПВ і доступності технологій утилізації. Моніторинг і оцінка результатів заходів повинні безперервно супроводжувати розробку і здійснення програм утилізації ТПВ.
5) Участь місцевої влади, а також всіх груп населення (тобто тих, хто власне "виробляє" сміття) – необхідний елемент будь-якої програми з вирішення утилізації проблеми ТПВ.

КУВ передбачає, що на додаток до традиційних способів (сміттєспалювання і захоронення) невід'ємною частиною утилізації відходів повинні стати заходи щодо скорочення кількості відходів, повторна переробка відходів і компостування (аеробне зброджування органічної частини відходів). Тільки комбінація декількох взаємодоповнюючих програм і заходів, а не одна технологія, нехай навіть найсучасніша, може сприяти ефективному розв'язанню проблеми ТПВ.

Для кожного конкретного населеного пункту необхідний вибір певної комбінації підходів, що враховує місцевий досвід і місцеві ресурси. План заходів щодо комплексного управління відходами ґрунтується на вивченні потоків відходів, оцінці наявних варіантів і включає здійснення невеликих «експериментальних» проектів, що дозволяють зібрати інформацію і надбати досвід.

В рамках КУВ передбачається, що населений пункт, район або область вибирають підходи до вирішення проблеми ТПВ залежно від своїх специфічних місцевих умов і ресурсів. Проте при визначенні цілей програми з утилізації ТПВ і плануванні стратегії доцільно мати уявлення про певну ієрархію комплексного управління відходами. В загальному вигляді КУВ має свою ієрархію рівнів: мінімізація утворення ТПВ, їхнє сортування, переробка і захоронення, причому управлінню підлягає кожний з цих етапів життя відходів.
Перший рівень: зменшення утворення відходів. Насправді, ТПВ утворюється набагато більше, ніж могло б бути, якби всі ми (і виробники продукції, і її споживачі) мали почуття громадянського обов'язку і вважали б за необхідне особисто взяти участь у вирішенні загальної проблеми. В результаті зменшення утворення відходів менше місця доведеться відводити під звалища, що знизить витратну частину бюджету не тільки окремо взятого міста, але і підприємств цього міста і його населення.

Під скороченням розуміється не тільки зменшення загальної кількості відходів, але і зменшення їхньої токсичності і інших шкідливих властивостей. Скорочення відходів досягається внаслідок переорієнтації виробників і споживачів на продукти і упаковку, що приводять до меншої кількості відходів. В затвердженні такого способу мислення і життя особлива роль належить некомерційним організаціям. Багато хто з них вже займаються освітою, агітацією, вихованням, щоб все більше і більше людей брали участь у вирішенні проблеми ТПВ особистим прикладом.

Другий рівень: сортування того, що все ж таки доводиться викидати. Сортування ТПВ може вестися безпосередньо після їхнього утворення (селективний збір відходів) або на сміттєперевантажувальних станціях (СПС). Проте, перш ніж вести мову про необхідність того або іншого виду сортування, треба створити умови для переробки розсортованих відходів. Перш за все, потрібно з'ясувати, які компоненти ТПВ і ким можуть бути перероблені в конкретному місті, що можуть прийняти на переробку сусідні міста або регіони. Розробляючи пропозиції для адміністрації з організації сортування, прийому і переробки конкретних компонентів ТПВ, ухвалення економічних і правових регуляторів поводження з відходами організатори конкурсу можуть досягти реалізації цих пропозицій. Якщо на першому етапі існує можливість переробляти тільки, наприклад, скло або папір, то краще налагодити роботу пункту їхнього прийому, ніж боротися за роздільне збирання всіх побутових відходів. Є позитивні приклади роботи пунктів прийому окремих компонентів ТПВ. Варто тільки їх організувати, і населення понесе свої ТПВ навіть за чисто символічну платню.

Звичайно, навіть при налагоджених вивезенні і переробленні розсортованих відходів не можна примусити кожного розкладати сміття по пакетах, але з чогось треба починати. Наприклад, з організації роздільного збирання ТПВ в приватних будинках, окремих квартирах, під'їздах і багатоповерхових будинках. З організації точок прийому вторсировини в достатній кількості і в зручних для населення місцях.

Тут можна запропонувати такі заходи економічного стимулювання: введення заставної вартості тари; зниження оплати за комунальні послуги в будинках, де налагоджений роздільний збір сміття; звільнення від податків і зборів торгівлі потриманим товаром. Можливе введення податку, що добавляється до вартості товару, на утилізацію, яка проводиться з витратою бюджетних засобів. Це доведе до відома покупця, що знищення відходів вимагає витрат, а гроші будуть використані на вирішення проблеми утилізації ТПВ. Там, де не вдається налагодити сортування на місцях або де якість її низька, доведеться використовувати сортування на сміттєприймальній станції (СПС). Первинне сортування може здійснюватися механізованим способом на спеціальних установках, але досортовувати доведеться всерівно вручну. І тут вже потрібно вкладати гроші, і чималі. Ось ще один спосіб економічного впливу на громадян − довести до їхньої свідомості, що чим краще буде здійснюватися сортування відходів на місцях, тим менше вони будуть платити за переробку ТПВ. Для цього не тільки в квартплату потрібно ввести окремим рядком оплату за відходи, але і зменшувати її у міру підвищення ефективності сортування на місцях, аж до мінімальної суми в тих будинках, які вже здають відходи роздільно. Якщо буде продумана організація справи і впроваджено економічне стимулювання, то підвищиться і якість сортування ТПВ, і ступінь залучення населення.

Третій рівень: переробка ТПВ. З СПС сміття за своїми властивостями повинне розділятися на такі потоки:

- компостування;
- повторне використання;
- спалювання (термічна обробка);
- захоронення.

Баланс переробки ТПВ показано на рис. 1.2. ТПВ можуть віддалятися, як правило, вивезенням на транспортних засобах в спеціально відведені місця. В цій сфері є небезпека порушення дозволених способів видалення і знешкодження відходів: скидання в каналізацію, вивезення на несанкціоновані території, вивезення в непристосованих транспортних засобах. Проекти цільових програм, нормативно-правових актів, а також будь-якого способу утилізації ТПВ підлягають обов'язковій процедурі ОВОС і державній екологічній експертизі, а за ініціативою адміністрації може бути проведена і громадська екологічна експертиза. Один з етапів процедури ОВОС, яким замовник і розробник часто прагнуть нехтувати, − громадські слухання. На жаль, їх проведення, а тим більш врахування думки громадськості нерідко доводиться добиватися, долаючи опір, як замовників проекту, так і органів влади і управління. І навіть те, що в результаті боротьби з громадськістю стороною, що програла, часто виявляється замовник, що вже вклав в розробку проекту кругленьку суму, поки не привчило вказані 20структури добровільно залучати населення до процесу ухвалення рішень. Програма комплексного управління відходами потрібна нашій країні. Для її реалізації потрібно ухвалення спеціальних правових актів, в яких разом з регулюючими нормами необхідно передбачити і санкції за їхнє порушення. Громадські обговорення були б більш ефективними, якби починалися з розгляду «Декларації про наміри», що бажано передбачити при доробці міського законодавства. Громадськість має право вийти із законотворчою ініціативою. Найбільш дієво − запропонувати новий варіант нормативно-правових актів і влаштувати його відкрите обговорення.